Startsida Tjänster Sakforaren Kontakt


Tjänster
Engströms Sakförarbyrå är särskilt verksam inom fastighetssektorn med särskild tonvikt på hyresjuridik och uppträder huvudsakligen på fastighetsägaresidan. Typiska uppdragsgivare är fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar och typiska uppdrag är att upprätta olika sorters avtal och att biträda vid

avtalstolkningstvister,

uppsägnings- och hyresvillkorsändringsärenden,

bytesärenden,

överlåtelseärenden,

andrahandsupplåtelseärenden,

medlemskapsärenden,

bostads- och lokalhyresförhandlingar,

hyressättningsärenden,
   
informationsmöten avseende ombyggnader av fastigheter,

tillståndsärenden avseende fastighetsombyggnad,
   
indrivning av hyror och andra fastighetsanknutna fordringar

och

skadeståndsärenden.

Genom goda kontakter med advokater och andra sakförare kan klienter slussas till ”rätt person” vid önskat biträde inom andra rättsområden.

REFERENSKLIENTER:

AB Galären sedan 1984 och Wåhlin Fastigheter AB sedan 1995.


 

Besöksadress: Sadelmakarvägen 9, Tullinge Telefon: 08-778 88 06 Mobil: 070 422 55 73