Startsida Tjänster Sakforaren Kontakt


Begreppet sakförare har, sedan Sveriges Advokatsamfund bildades 1887, mer eller mindre kommit ur bruk i Sverige till skillnad mot i övriga nordiska länder. Begreppet stämmer dock väl in på den verksamhet som Engströms Sakförarbyrå bedriver, nämligen att föra någons sak vid olika förhandlingar och i olika instanser. Byrån är endast verksam inom fastighetssektorn och huvudsakligen på fastighetsägaresidan. Den genomsnittlige klienten är ett fastighetsbolag eller en bostadsrättsförening.


hus

Besöksadress: Sadelmakarvägen 9, Tullinge Telefon: 08-778 88 06 Mobil: 070 422 55 73